Nytt uppdrag inom energitjänster

Promea har ihop med partner fått ett uppdrag att genomlysa nuläget i en ambitiös satsning inom energitjänstområdet och ge råd inför fortsatt expansion.

Written by