Om oss


Promea grundades 1987 i Göteborg och fyller 25 år 2012, men är i nuvarande form sedan två år en partnermodell för seniora managementkonsulter med gedigen linjechefs- och konsulterfarenhet. Vi vill utöver traditionella konsultprojekt särskilt sticka ut genom hög bransch- och situationserfarenhet. På så sätt kan vi gå direkt in i samtalet om de stora frågor som omger ledning och styrelse. Det innebär att vi måste begränsa oss till några branscher. I vårt fall i nämnd ordning energi, fastighet och telekom.

Stora delar av managementkonsultbranschen bygger på en pyramid med basen i mer juniora konsulter, och med några få flaggnamn i toppen. Vi har vänt på det – två på tre av oss skall vara seniora partners med egna breda erfarenheter och kontaktvägar. Vi behöver inte belägga en mängd av juniorkonsulter. I en del uppdrag (ofta med verksamhetsinriktning) behöver vi större leveranskapacitet – då använder vi den moderna konsult- och resursförstärkningsmarknaden när vi sätter ihop teamen. Vi står för ansvaret mot kunden, vi leder projekten och bemannar upp med rätt (och inte ledig) kompetens. Inom några extra kunskapskänsliga områden har vi täta samarbeten med specialistföretag.

Tyngdpunkt

 • Gedigen konsultbakgrund

 • Gedigen linjechefserfarenhet

 • Gedigen branschkunskap

Vi skall utan omvägar kunna gå rätt in i ledningsperspektivet i branschens stora frågor. Som en följd innebär det att en mediankonsult hos oss har hunnit bli lite äldre, eller runt de 50.

 

Promea & Partners miljöpolicy

Promea & Partners strävar efter:

 • Att arbeta aktivt och konkret med miljöfrågor i våra genomförda projekt och att vi uppfattas som ett företag med engagemang i miljöfrågor.
 • Att följa instruktioner, rutiner, föreskrifter och regler baserade på gällande miljölagstiftning.
 • Att förebygga miljöpåverkan och bli ständigt bättre i vårt miljöarbete.
 • Att ställa tydliga och konkreta miljökrav på våra leverantörer.
 • Att tillämpa ett så miljövänligt resande som möjligt.
 • Att följa givna riktlinjer från World Trade Centers för kontorsarbete.

.

Promea & Partners kvalitetspolicy

Promea & Partners stävar efter:

 • Att i anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kundens uppfattning av leveransen, såväl relativt som tekniskt, överensstämmer eller överträffas av vår leverans.
 • Att utlova och hålla tider för färdigställande.
 • Att driva projekt i god ordning och med säkerställd kvalitet i våra leveranser.
 • Att göra varje beställare och projekt till bra referenser.

.

 

Kontaktpersoner