Koncept

Promea grundades 1987 i Göteborg och fyller 25 år 2012, men är i nuvarande form sedan två år en partnermodell för seniora managementkonsulter med gedigen linjechefs- och konsulterfarenhet. Vi vill utöver traditionella konsultprojekt särskilt sticka ut genom hög bransch- och situationserfarenhet. På så sätt kan vi gå direkt in i samtalet om de stora frågor som omger ledning och styrelse. Det innebär att vi måste begränsa oss till några branscher. I vårt fall i nämnd ordning energi, fastighet och telekom.

Stora delar av managementkonsultbranschen bygger på en pyramid med basen i mer juniora konsulter, och med några få flaggnamn i toppen. Vi har vänt på det – två på tre av oss skall vara seniora partners med egna breda erfarenheter och kontaktvägar. Vi behöver inte belägga en mängd av juniorkonsulter. I en del uppdrag (ofta med verksamhetsinriktning) behöver vi större leveranskapacitet – då använder vi den moderna konsult- och resursförstärkningsmarknaden när vi sätter ihop teamen. Vi står för ansvaret mot kunden, vi leder projekten och bemannar upp med rätt (och inte ledig) kompetens. Inom några extra kunskapskänsliga områden har vi täta samarbeten med specialistföretag.

Tyngdpunkt

  • Gedigen konsultbakgrund

  • Gedigen linjechefserfarenhet

  • Gedigen branschkunskap

Vi skall utan omvägar kunna gå rätt in i ledningsperspektivet i branschens stora frågor. Som en följd innebär det att en mediankonsult hos oss har hunnit bli lite äldre, eller runt de 50.

.