Uppdragsområden

 • Genomlysning av branschspecifika funktioner eller affärer inom våra huvudbranscher.
 • Genomlysning av projekt eller initiativ inom våra huvudbranscher.
 • Genomlysning av generella funktioner (ekonomi, IT, personal, säkerhet, inköp, kvalitet, marknad, intern fastighetsavdelning) i alla branscher.
 • Ekonomisk analys och modernisering av affärsmodeller inom mötes- och energi-branschernas olika delaffärer.
 • Specifik managementrådgivning inom ett urval av energibranschens områden. Nära bakom hörnet kommer dessutom en del av dessa frågor att smitta av sig mot bygg-, fastighets-, transport- och installationsbranscherna.
 • Rådgivning inom fokusområdet att hantera kommunal anläggningsverksamhet i mindre- och medelstora kommuner utan skalfördelar och svag ekonomi – samarbete, ägarkonsolidering, omläggning.
 • One-step uppgradering av löpande årlig finansiell dialog och material till investorer, slutägare och styrelse inom flera större bolag med offentliga ägare.
 • Styrmodeller och årsprocesser från affärsstrategi, via investeringsallokering, planering och uppföljning inom kapitalkrävande branscher.
 • Effektiviseringsprogram för teknisk servicelämnare inom alla våra tre kärnbranscher.
 • Effektiviseringsprogram och stabsanalys för administrativa servicelämnare i alla branscher.
 • Chef att hyra.
 • Styrelsenätverk med eller utan integrerad mentormodell.
 • Program/projektupplägg, styrgruppsmodell och deltagande, projektledningsstöd och övervakningsmodell för stora och/eller komplexa projekt . Modellen appliceras i partnerskap mellan Promea och klientens ledning.
 • Styrelseutbildning med särdrag mot branschutbildning i offentliga styrelser.
 • Promea har erfarenhet inom IT-strategi och rådgivning i vägvalsfrågor. Branscher: energi, fastighet, transport, teko, bygg, mötesindustri.
 • Uppbyggnad av strukturkapital (IT-råd, riktlinjer, handböcker, termkataloger, projektmetodik, förvaltningsmodell) i mellanstora organisationer i alla våra huvudbranscher.