Case

Energi case

 • Översyn och omstrukturering av organisation och styrmodell för stabs- och administrativa funktioner i energikoncern med stabstyrningstradition.
 • Genomlysning av energitjänsteverksamhet.
 • Genomlysning av fjärrvärme & bredbandsverksamhet.
 • Inhyrd IT-chef i energikoncern.
 • Projektledare, styrgruppsexpert och/eller huvudkoordinator för IT-projekt inom energi- och fastighetsbranscherna (> 10 projekt)
 • Utredning och uppsättning av förvaltningsmodell och utvecklingsmetod i energikoncern.
 • Omstrukturering av större (500 pers) intern teknisk servicelämnare inom energisektorn.
 • Ändrad styrmodell och strategiprocess i energikoncern.
 • Affärsutveckling, produktutveckling och organisation för produktutveckling med tekniska mätsystem som bas.
 • Marknadsanalyser.

Fastighet case

 • Långsiktig simulering och riskmodell vid olika kontraktskonstruktion och inflationssituation i större ändamålsbolag.
 • Utredning och uppsättning av IT-förvaltningsmodell och utvecklingsmetod i fastighetsbolag (> 3 fall)
 • Inhyrd ekonomichef i byggbolag inom Prefab.
 • Projektledare, styrgruppsexpert och/eller huvudkoordinator för IT-projekt inom energi- och fastighetsbranscherna (> 10 projekt)
 • Upphandling och implementering av fastighetssystem i fastighetsbolag (> 5 fall)
 • Nationellt medlems- och förhandlingssystem i stor branschförening.

Telekom case

 • Inhyrd VD i installations- och servicebolag inom kabel-TV.

Mötes case

 • One-step uppgradering av ekonomiskt analys-, styrelse- och strategimaterial i mötesorganisation.
 • Genomlysning av fastighetsfunktion inom mötesindustrin.
 • Utredning och uppsättning av förvaltningsmodell och utvecklingsmetod i möteskoncern.
 • Effektiviseringsprogram för intern teknisk servicelämnare inom mötesindustrin.

Generella case

 • Genomlysning av ledningsfunktion och stabsfunktioner inom en av Sveriges större offentliga arbetsgivare.
 • Styrelseutbildning med särdrag mot branschutbildning i offentliga styrelser.
 • Utvecklingsansvar för projekthanteringssystem för Sveriges katastrof- och NGO-bistånd.
 • Revisionell granskning av investeringshantering inom avfalls- och hamnverksamhet.
 • Revisionell granskning av ekonomiska underhållsprocesser inom kommunala tekniska förvaltningar.
 • IT-samarbetsmodell för att uppnå lokal slagkraft och stordrift inom besöksnäring.
 • Organisationsförändring, rekrytering och personalhantering i kundserviceverksamhet i samband med förvärv.
 • Omorganisering, stärkt strukturkapital, styrmodell och rekryteringsstöd i medelstor branschförening med växtvärk på resan från ideell till professionell.