Promea & Partners miljöpolicy

Promea & Partners strävar efter:

  • Att arbeta aktivt och konkret med miljöfrågor i våra genomförda projekt och att vi uppfattas som ett företag med engagemang i miljöfrågor.
  • Att följa instruktioner, rutiner, föreskrifter och regler baserade på gällande miljölagstiftning.
  • Att förebygga miljöpåverkan och bli ständigt bättre i vårt miljöarbete.
  • Att ställa tydliga och konkreta miljökrav på våra leverantörer.
  • Att tillämpa ett så miljövänligt resande som möjligt.
  • Att följa givna riktlinjer från World Trade Centers för kontorsarbete.

.

Promea & Partners kvalitetspolicy

Promea & Partners stävar efter:

  • Att i anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kundens uppfattning av leveransen, såväl relativt som tekniskt, överensstämmer eller överträffas av vår leverans.
  • Att utlova och hålla tider för färdigställande.
  • Att driva projekt i god ordning och med säkerställd kvalitet i våra leveranser.
  • Att göra varje beställare och projekt till bra referenser.