Gay Stävhammar

gay@promea.se
Mobil +46 (0)706 34 57 29

Gay är senior managementkonsult med gedigen konsultkarriär (1980) som han varvat med linjechefsuppdrag. Ingenjör och högskoleekonom som efter utbildningen startade inom IT och produktionsstyrningsfrågor de första fem åren av konsultlivet. Utvecklade finansiella system inom penningmarknad mm under resten av 80-talet. Inhyrd ekonomichef inom ett dotterbolag till vår största byggkoncern i finanskrisen. Koncern IT-chef och koncernansvar för affärsanalys i Sveriges näst största fastighets- koncern i mitten/slutet av 1990-talet. Inhyrd IT-chef och huvudprojektledare för ett större (350 Mkr) IT-projekt inom energisektorn närmare sekelskiftet.


Sedan dess har Gay ägnat sig mindre åt IT. Arbetet som senior managementkonsult har därefter riktats mer mot strategi, organisations- och affärsutveckling, effektivisering och ekonomisk analys. Volymuppdragen har varit inom energi och mötesindustri, men med inslag inom fastighetssektorn samt kommunal/regional styrning.

Det påstås att den finns en skandinavisk managementskola som bygger på att ingen verksamhetsförändring blir bra implementerad om inte verksamheten aktivt deltar i processen som ligger bakom besluten. Med detta synsätt blir konsulten den som står för metod, process och kompass att ta sig fram. Jag värjde mig länge för den analystrubbighet det ibland gav, men tror numer det är rätt väg när det gäller att utveckla verksamheten.

Motsatsen är den amerikanska managementskolan. Det var där allt började och det är där de allra flesta top-managementbyråerna fortfarande finns. Den bygger mer på rådgivning och expertanalys på hög nivå. Här krävs både generalistförmåga, expertkunnande, gedigen situationserfarenhet och man måste ha ett djup rätt in i branschens speciella logik. När det gäller spetsigare affärsutveckling, marknads-analys, strukturfrågor, corporate finance baserade beslutssituationer är den amerikanska modellen att föredra.

Problemet är när företrädare för den ena skolan alltid agerar utifrån den – oavsett om det passar situationen eller inte. Det är då vi får urvattnade affärsplaner utan strategisk tyngd och riktning. Det är då vi fattar beslut utan att få igång själva förändringsarbetet. Det är då juniorkonsulter får stå för volymarbetet och estradörer presenterar resultat utan större eftertanke. Det är då funktionserfarna konsulter halkar in i affärsfrågor i branscher de inte förstår. Det är så vi får instrumentella slutsatser där problemet kanske bör lösas med ett förvärv/avyttring, in/outsourcing, ett chefsbyte, en korrigerad affärsinriktning, gruppdynamiska övningar eller kostnadsreduktion.

Det är så ett yrke jag brinner för tappar ryktet och blir förminskat till ett prispressat premiumsegment av personaluthyrningsbranscherna!”