Category Archives: inlagg

Energiprogrammet

 Promea kommer att lansera flera nyheter inom Energiprogrammet inom kort....
Läs mer

Nytt uppdrag inom energitjänster

Promea har ihop med partner fått ett uppdrag att genomlysa nuläget i en ambitiös satsning inom energitjänstområdet och ge råd inför fortsatt expansion....
Läs mer

Nytt uppdrag inom affärsmodeller

  Promea har via samarbeten fått ett uppdrag att stimulera utvecklandet av nya affärsmodeller och stimulera affärsutvecklingen inom fjärrvärmeområdet.   Ø...
Läs mer